Olivenolie produceret ud fra en traditionel og bæredygtig filosofi.

Om Terra Creta

Terra Creta er en mindre virksomhed, der siden 2001 har gjort sig i produktion og salg af eksklusiv Ekstra Jomfru olivenolie. De har derfor en udpræget viden og mangeårig erfaring med at fremstille olivenolie af topkvalitet med en udsøgt smagsprofil. Deres topmoderne produktionsanlæg har hovedsæde i hjertet af Kretas mest berømte område inden for olivenolieproduktion, Kolymvari på Vestkreta, der er klassificeret som en PDO-region (Protected Designation of Origin) af EU.

Hos Terra Creta arbejder de ud fra en enkel, ren og holistisk produktfilosofi om at skabe autentisk kvalitetsolivenolie fra Kreta, hvilket de kombinerer med deres moderne, innovative og videnskabelige fremgangsmåde i forbindelse med produktionen af olivenolie.

Cirka 97 % af deres olivenolieproduktion eksporteres til resten af verden, og deres vision er at gøre Ekstra Jomfru olivenolie fra Kolymvari regionen verdenskendt. Dette er de allerede godt på vej med: Én af deres første produktioner var olivenolien PDO Kolymvari Chania Crete Extra Virgin Olive Oil, som i dag har et verdensomspændende renommé.

 

 

Traditionelle og bæredygtige rødder

Med en olivenolie der er produceret af Terra Creta, er man garanteret et bæredygtigt produkt, enten økologisk eller ikke-økologisk, hvis proces lige fra dyrkningen af oliventræerne til udvindingen af olivenolien på deres kretensisk specialdesignede oliemølle er gjort i en naturlig og traditionel ånd. Masseproduktion er således ikke noget de dyrker hos Terra Creta, hvorfor de hverken anvender overdreven brug af kemikalier eller varme, eller stresser oliventræerne for at få en større høst. De udviser derimod stor omtanke for både miljø, kvalitet og natur, når de producerer deres olivenolier.
 

Fairness

Terra creta opererer efter etiske principper i deres samarbejde med deres 1.200 tilknyttede kretensiske olivenbønder. For eksempel får Terra Cretas bønder en langt højere pris for deres oliven end andre bønder, når de sælger deres oliven til Terra Creta. Derudover tilskyndes bønderne til at højne kvaliteten af deres oliven i form af en endnu højere salgspris, for igen at sikre en så eksklusiv Ekstra Jomfru olivenolie som muligt.

Den olivenolie, som bønderne får udvundet hos Terra Creta, vælger de selv, hvornår de vil sælge. Terra Creta fungerer dermed som en slags "oliebank" for bønderne. En bank som bønderne har langt større tiltro til end deres egne almindelige banker. Når markedsprisen på olivenolie er høj, får de bønder, der vælger at sælge deres olie, også et tilsvarende højere udbytte fra Terra Creta. Bønderne kan således selv følge oliemarkedet strategisk, inden de vælger at sælge ud af deres olivenolie.

Terra Creta engagerer sig i høj grad for deres tilknyttede olivenbønder. Som noget unikt og innovativt har de ansat internationalt anerkendte og erfarne agronomer, hvis fornemmeste opgave er at hjælpe bønderne og lære dem, hvordan de kan opnå den bedst mulige olivenolie. Agronomerne har en vigtig og afgørende rolle i forbindelse med olieproduktionen uden at bønderne eller Terra Creta går på kompromis med naturen eller bøndernes egne forhold – de sparer dermed bønderne både tid og penge. Agronomerne tilser flere gange årligt, hvor de udfører kvalitetskontrol af olivenerne på olivenlundene. Derudover rådgiver og uddanner de bønderne i alt lige fra pasning af oliventræerne til høstning af olivenerne.
 

Gennemsigtighed og sporbarhed

Hos Terra Creta engagerer de sig for olivenolie, og vægter sporbarhed og gennemsigtighed højt. Denne sporbarhed starter derfor allerede når den enkelte bonde kommer ind med sin olivenhøst, hvortil Terra Creta nummererer de forskellige parti olivenhøst i deres system.

Derudover bliver bøndernes høst kvalitetsbestemt og klassificeret efter høsttidspunktet, mængde, modning og smag af de ansatte agronomer. Denne nummerering og kategorisering praktiseres efterfølgende for hvert høstparti hele vejen igennem udvindingsprocessen og frem til olien er på hhv. flaske eller i lufttætte tanke på Terra Cretas lager.

Som led i deres arbejdsproces med at højne gennemsigtigheden har de siden 2006 med stolthed, og som de eneste i verden, kunnet tilbyde deres kunder den unikke og innovative funktion ’Spor vores olivenolie’ (Trace our olive oil) på deres hjemmeside. Her kan du som kunde læse mere om netop din købte olivenolie fra Terra Creta. Det eneste du skal gøre, er at notere det 5 eller 6-cifrede LOT nummer, som står på din olivenolie.

 

Olivenhøsten

De kretensiske bønderne har en dyb respekt og stor forkærlighed for deres olivenlunde og dyrkningen af oliven – typisk er der også tale om en lang og stolt familietradition. Bøndernes olivenlunde bliver håndhøstet typisk allerede fra slutningen af oktober måned og frem til januar måned.

Manuel høstning er en tidskrævende arbejdsproces, som medfører, at en enkelt mand kun kan høste omkring 4-500 kg oliven pr. dag, hvilket bliver til ca. 100 kg udvundet olivenolie. Fordelen ved denne langsomme og nænsomme fremgangsmåde er at der opnås et langt mere friskt og smagfuldt oliven af højere kvalitet, og som har en delikat aroma. Håndhøstning er nemlig meget nænsomt (ift maskinhøst) overfor oliven, så skindet ikke bliver brudt, og man dermed undgår at oliven starter med at oxidere på høsttidspunktet. For at mindske surheden i olien og samtidig sikre en uovertruffen smag udvindes olivenolien desuden samme dag som olivenerne høstes.

Knusningen af olivenerne foregår hurtigt og under kolde forhold; for at kunne klassificeres som ’koldpresset’ olivenolie må temperaturen under knusningen ikke overstige 30 °C. Hos Terra Creta kontrolleres dette automatisk i deres topmoderne oliemølle. Efter udvindingen bliver hver oliebatch yderligere kontrolleret via smagning for at sikre, at olien stadig lever op til Terra Cretas høje standarder ift. duft, bitterhed, smag og acidity.
 

Natur og selvforsyning er i højsæde

Naturlige, miljøvenlige og selvforsynende principper er grundstenene hos Terra Creta, hvilket både sparer bønderne og Terra Creta tid og penge. For eksempel anvendes der som udgangspunkt kun naturlig gødning til deres oliventræer i form af nedfaldne blade og grene fra oliventræerne selv. Dette pløjes sammen med jorden rundt om træet, og bliver til næringsgivende kompost. Derudover holdes der nøje øje med vandforbruget vha. den lokale vejrudsigt: Kun omkring 30 % af deres olivenlunde bliver kunstvandet – resten klares af naturen. Dette giver olivenolien en overlegen kvalitet, som er rig på næring og som har en lækker frugtet undertone.

I forbindelse med produktionen af olivenolien bliver alle biprodukter genanvendt. For eksempel bliver de blade, der ofte er med i olivenhøsten fra bønderne, givet tilbage til bønderne, der så bruger det som foder til deres dyr. 

Book en guidet tur på Terra Cretas anlæg

Få en førstehåndsoplevelse med én guided tur på produktionsanlægget og oplev, hvordan deres Ekstra Jomfru olivenolie fremstilles fra oliventræet til olieflasken.

Du kan booke en tur her